Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

„Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej w Nysie”.      

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02 września  2020 r. o godzinie 11:00.  

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

AMIBUD CEZARY ILNICKI

59-930 Pieńsk ul. Hutnicza 84

33.825,00

  Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50.000,00 zł brutto.