Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia  2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień  plik:

7. wyjaśnienia treści SIWZ - 11.08.2020.pdf

 

-----------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 27-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

----------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "9. zawiadomienie 27 – 2020 .pdf" 

 

 

 

Załączniki

1. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP (418.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (977.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. dokumentacja projektowa z przedmiarem (87.6MB) Zapisz dokument  
4. wzór umowy (756.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty - edytowalny (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8f265e46-5b03-46ee-84bb-9c187a5c58fd (0.7kB) Zapisz dokument  
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (195.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. wyjaśnienia treści SIWZ - 11-08-2020 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. zestawienie 27-2020 (219.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. zawiadomienie 27 -2020 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-07-29 14:59:36
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-07-29 15:02:32
Ostatnia zmiana:2020-08-28 14:50:45
Ilość wyświetleń:1526