Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn. Budowa zatoki autobusowej w ul. Bohaterów Warszawy w Nysie

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia  2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ

W załączeniu pełna treść zmiany plik: "6. zmiana siwz z dnia 3-08-2020.pdf"

--------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "7. zestawienie 25-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

--------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1)  ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Załączniki

1. ogłoszonie o zamówieniu zamieszczone w BZP (414.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (844.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Dokumentacja projektowa z przedmiarem (13.4MB) Zapisz dokument  
4. wzór umowy (820.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. formularz oferty - edytowalny (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. zmiana siwz z dnia 3-08-2020 (1000.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. zestawienie 25-2020 (140.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Krzywoń
Data wprowadzenia:2020-07-28 15:07:11
Opublikował:Jacek Krzywoń
Data publikacji:2020-07-28 15:09:17
Ostatnia zmiana:2020-08-14 15:30:28
Ilość wyświetleń:292