Zaproszenie do złożenia ofert  w postępowaniu  pn.: 

Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Regulicach

Termin składania ofert upływa w dniu 1 lipca  2020 r. o godzinie 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia. 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto 

 

AVIS Ekologiczne Place Zabaw,

ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin

18.145,00 zł