1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik PDF )
 2. Wszelkie  informacje dotyczące wszystkich wyborów i referendów można znaleźć również na stronie informacja o wyborach prezydenckich
 3. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych czytaj więcej
 4. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zgłoszenie czytaj więcej
 5. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. czytaj więcej
 6. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. czytaj więcej
 7. Instrukcja wpisania do RW
 8. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 9. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 10. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 11. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 12. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 13. Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
 14. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 15. Postanowienie Nr 141/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Załącznik PDF)
 16. Postanowienie Nr 129/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nysa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (Załącznik PDF )
 17. Obwieszczenie Burmistrz Nysy informujące o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 18. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
 19. Postanowienie nr 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 20. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu z dnia 15 czerwca 2020r.
 21. Postanowienie nr 195/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 22. Obwieszczenie II tura