Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

 

Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Radzikowice

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: j.krzywon@www.nysa.pl

             Termin przesłania oferty upływa w dniu 03.04.2020 r. o godzinie 10.00.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo-Usługowa Piekorz

46-081 Dobrzeń Mały, ul. Opolska 115

cena ofertowa brutto:  10.200,00 zł