Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

<>

Budowa siłowni zewnętrznej w Hanuszowie

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 11:00

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawijący dopuszcza przesłanie oferty,  w wymaganym terminie (tj. do dnia 17 marca 2020 r. do godziny 11:00)  - drogą elektroniczną na adres a.lis@www.nysa.pl

-------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

FIT Park Sp. z o.o. – Sp. K.

ul. Powstańców Wlk. 74, 87-100 Toruń

 

cena ofertowa brutto: 12.103,20 zł