Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

<>

Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

ARTIM Sp. z o.o.

ul. Oleska 121, 45-231 Opole

Cena ofertowa btutto:  32.670,89