Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

„Opracowanie raportu o stanie Gminy Nysa”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 stycznia 2020  r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 

43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1

Cena ofertowa btutto:  8.979,00 zł